промишленост Новини

как допълнителен производство Мога продукция метал Части

2019-08-01
Въпреки перспективата за оптимизъм, има някои забележителни истории за успех, но повечето производители все още не са използвали метални добавки за масово производство. Това се дължи основно на това, че машините и материалите са скъпи, производството е сравнително бавно.

Добавъчно производство на металипостигна невероятен напредък през последното десетилетие, но така и не постигна своето обещание; сега можете да направите частите на прототипа.

Въпреки това, някои производители са разработили първата преса за добавяне на метални материали за леене под налягане, така че след отпечатването, можете да се преместите в нашите производствени машини и да използвате същия модел на конкуренция по отношение на разходите като шприцоване при масово производство.

Производителите на стокови части, като производителят на автомобилната индустрия, могат, разбира се, да се възползват от отпечатването на повече части. Desktop Metal следва този съвет, че принтерите и производствените машини могат да създават повече по-малки части или по-големи отделни компоненти.